Java Socket Developer

icon date The deadline for submission: 15/06/2023

Job Details

icon 1
Wage
Từ 25 triệu
icon 2
Working Form
Toàn thời gian
icon 3
Gender
icon date
Quantity
2 người
icon date
Work Location
Hà Nội
icon date
Experience
Trên 1 năm

Job Description

 • Lập trình theo các công việc được giao
 • Xây dựng và chỉnh sửa, cải tiến các module, tính năng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ, phối hợp với các thành viên trong nhóm trong các công việc liên quan

Candidate Requirements

 • Tối thiểu 1 năm làm việc với Java Socket (Backend/Client)
 • Có kinh nghiệm về việc quản lý Session trong Socket
 • Có kinh nghiệm quản lý / phân chia các message/event trong quá trình gửi/nhận với Socket
 • Hiểu về ping/pong/keepAlive trong socket
 • Có kinh nghiệm làm việc với Caching( Memcache, Redis…)
 • Có kinh nghiệm làm việc với JSON, RestAPI, Database…
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với FLEX

RIGHTS AND OBLIGATIONS

 • Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương tháng 13 và các chế độ bonus khác (Giới thiệu ứng viên, đề xuất phương án làm việc hay..)
 • Chế độ nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ sinh, nghỉ kết hôn hưởng lương theo quy định của Nhà nước
 • Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
 • Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ và chuyên nghiệp
 • Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và được hỗ trợ thi chứng chỉ Quốc tế
 • Lập trình theo các công việc được giao
 • Xây dựng và chỉnh sửa, cải tiến các module, tính năng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ, phối hợp với các thành viên trong nhóm trong các công việc liên quan

Ready to boost your DX?

We are an e-mail and phone call away, our experts are always here to help!