MANG LẠI GIÁ TRỊ
VÀ NIỀM TIN

Được thành lập bởi một nhóm chuyên gia công nghệ thông tin, GITS cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp nhất và mang lại giá trị lớn nhất cho khách hàng trên toàn thế giới. Với trình độ công nghệ cao và tinh thần tận tâm với từng dự án, đội ngũ GITS không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và giải pháp mỗi ngày, đáp ứng kì vọng và sự tin tưởng của mỗi khách hàng.

80
Nhân sự
10
Khách hàng
15
Dự án
3
Quốc gia

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ lập trình

Java, C#/VB.NET, PHP, Python, NodeJS, C/C++, Swift

Cơ sở dữ liệu

Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server

Công nghệ Front-end

HTML/CSS/JavaScript, ReactJS, VueJS, AngularJS

Data Platform & Analytics

Spring Hadoop, Apache H2O, NIFI

Framework

Spring, Hibernate, Struts, ABLE Framework, Laravel, Magento, SharePoint

Cloud

AWS, Azure, Google Cloud

Mobile

App Android, iOS, Flutter

IDE & Tools

Eclipse, IntelliJ, EOS Studio, Android Studio, XCode, Visual Code, Atom

Package

ARAS Innovator, Odoo

Game

Unity, LibGDX

Dịch vụ

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đội ngũ GITS làm việc trực tiếp, lắng nghe và thấu hiểu các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, hỗ trợ khách hàng với về dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu về mặt nghiệp vụ kinh doanh.

Phát triển phần mềm

Cung cấp các giải pháp end-to-end tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng.

Hỗ trợ & Bảo trì

Duy trì và không ngừng cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống thông tin khách hàng.

Bodyshopping

Hiện thực hóa dự án của khách hàng với nguồn lực của GITS.

Bắt đầu hành trình DX ngay hôm nay!

Kết nối với đội ngũ chuyên gia GITS để có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ.