Hệ thống thu mua nội bộ mới

icon date
06/02/2023

Tổng quan khách hàng

Bằng cách phát triển hệ thống quản lý đặt hàng và hàng tồn kho trên AWS, khách hàng mong muốn đơn giản hóa quy trình vận hành và giảm chi phí.

 

Vấn đề gặp phải

• Di chuyển máy chủ lên nền tảng Cloud.
• Sử dụng các công cụ BI để tối ưu hóa và trực quan hóa các hệ thống kinh doanh về hàng tồn kho, kho bãi, đặt hàng, vận chuyển và bán hàng.

 

Giải pháp của GITS

• Chi phí vận hành giảm 27% so với hệ thống trước đây.
• Bằng cách sửa đổi hệ thống, khách hàng đã có thể đơn giản hóa công việc đặt hàng và quản lý hàng tồn kho cũng như các tác vụ kế toán.

Bài viết nổi bật

Bắt đầu hành trình DX ngay hôm nay!

Kết nối với đội ngũ chuyên gia GITS để có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ.