Quản lý vòng đời sản phẩm

icon date
06/02/2023

Tổng quan khách hàng

Khách hàng là nhà sản xuất công nghiệp nặng tại Nhật Bản, đóng vai trò then chốt trong quá trình hiện đại hóa Nhật Bản bằng cách tận dụng công nghệ đóng tàu trong các lĩnh vực mới: sản xuất máy móc hạng nặng, xây dựng cầu, xây dựng nhà máy và sản xuất động cơ hàng không.

Họ yêu cầu một hệ thống để quản lý toàn bộ vòng đời của sản phẩm:

  • Đặt hàng từ khách hàng
  • Quản lý BOM
  • Lập dự toán & Tính toán chi phí

để đảm bảo hiệu suất và hoạt động trơn tru trong xử lý dữ liệu nặng và bảo mật thông tin Lãi & Lỗ.

 

Vấn đề gặp phải

• Hệ thống hiện tại đã cũ và xuống cấp, quy trình bị cản trở bởi nhiều quy trình thủ công.

• Hệ thống tính năng cần linh hoạt để có thể mở rộng

• Ngân sách phát triển hạn chế gây khó khăn cho việc xây dựng một hệ thống mới hoàn toàn

product lifecycle managenent

Giải pháp của GITS

• Đối với Phần mềm PLM, GITS tư vấn ARAS Innovator – phần mềm có các chức năng cơ bản tích hợp sẵn và dễ dàng tùy chỉnh. Cách tiếp cận này cũng tiết kiệm chi phí phát triển, phù hợp với ngân sách của khách hàng.

• Các kỹ sư của GITS làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu quy trình nghiệp vụ, từ đó tùy chỉnh/phát triển các tiện ích bổ sung cho nền tảng ARAS một cách phù hợp, tạo sự thuận tiện cho người dùng cuối (end-user).

Bài viết nổi bật

Bắt đầu hành trình DX ngay hôm nay!

Kết nối với đội ngũ chuyên gia GITS để có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ.