Hệ thống Dự báo nhu cầu sử dụng công nghệ AI

icon date
06/02/2023

Tổng quan khách hàng

Vấn đề 1: Hệ thống dự báo nhu cầu của khách hàng dựa trên dữ liệu mua hàng và thông tin sản phẩm liên quan có độ chính xác thấp. Rất khó để dự báo nhu cầu cho các sản phẩm mới và số lượng đặt hàng tối ưu là không thể xác định
Vấn đề 2: Hệ thống chủ yếu dựa vào tác vụ thủ công & kinh nghiệm người quản lý để vận hành

 

Vấn đề gặp phải

• Phân tích & học lại mô hình dự báo của khách hàng
• Phát triển hệ thống dự báo nhu cầu sử dụng AI để dự đoán và xử lý số lượng khách hàng, số lượng đặt hàng tối ưu, số lượng đặt hàng, v.v. bằng các thuật toán dự báo khác nhau.

 

Giải pháp của GITS

• Lượng đặt hàng, tối ưu hóa sản lượng, doanh thu bán hàng cải thiện 7%-10%
• Hỗ trợ dự báo xu hướng thị trường và hỗ trợ quảng cáo phát triển sản phẩm mới
• Dự báo số lượng khách hàng và tối ưu hóa giá cả -> Giảm chi phí tồn kho, cải thiện lợi nhuận

Bài viết nổi bật

Bắt đầu hành trình DX ngay hôm nay!

Kết nối với đội ngũ chuyên gia GITS để có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ.