Tổng quan khách hàng

Khách hàng là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp nặng Nhật Bản, có vị trí chiến lược tại khu vực tăng trưởng của Đông Nam Á – Hà Nội, Việt Nam. Với hơn 1.076.391 ft2 đất trong khu công nghiệp, nhà máy bổ sung chuỗi cung ứng của họ bằng cách đảm bảo cung cấp ổn định động cơ hộp số nhỏ và động cơ điện cho các cơ sở bán hàng và lắp ráp của họ trên khắp thế giới.

Khách hàng yêu cầu một hệ thống quản lý toàn bộ quy trình sản xuất: từ thu mua, nhập kho, gia công, lắp ráp đến quản lý chất lượng. Khách hàng cũng yêu cầu chức năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuyên suốt các công đoạn sản xuất. Hệ thống cần tích hợp với các hệ thống bên ngoài khác: PLC, ERP của công ty mẹ, v.v.

 

Vấn đề gặp phải

• Quản lý theo quy trình thủ công không hiệu quả (ví dụ: MS Excel), dẫn đến luồng thông tin không liên tục giữa các công đoạn sản xuất

• Chưa có tài liệu mô tả về hệ điều hành và phần mềm hiện tại, cần phải tìm hiểu và đánh giá trước khi triển khai phần mềm mới

 

Giải pháp của GITS

GITS đề xuất chia dự án thành 2 giai đoạn:

1- Phân tích nghiệp vụ & Định nghĩa đặc điểm kỹ thuật

Trong giai đoạn này, đội ngũ BA của GITS điều tra các quy trình sản xuất và xác định quy trình nào sẽ được xử lý bằng phần mềm và quy trình nào sẽ được xử lý bằng các công cụ/hệ thống thủ công hoặc hiện có.

2 – Phát triển

Từ kết quả của giai đoạn 1, GITS thực hiện phát triển, triển khai và hỗ trợ go live (cùng với bộ phận CNTT của khách hàng). GITS đề xuất một giải pháp tích hợp với API thiết bị mã vạch/mã QR để thu thập dữ liệu cho các chức năng truy xuất nguồn gốc.